Aktualności

BitBay - przejście na Maltę

29-05-2018

Z przyczyn od nas niezależnych BitBay sp. z o.o. postanowił o zawieszeniu działalności giełdy BitBay w Polsce. Jednocześnie giełda pod marką BitBay będzie prowadzona przez nowego dostawcę w przyjaznej kryptowalutom jurysdykcji Republiki Malty.

Działalność giełdy BitBay w Polsce wymaga współpracy z polskim bankiem. Niestety ostatni polski bank gotowy świadczyć nam usługi bankowe podjął jednostronną decyzję o zakończeniu współpracy z BitBay sp. z o.o. ze skutkiem na koniec maja. W tych okolicznościach dalsze świadczenie wysokiej jakości usług przez giełdę BitBay w Polsce nie jest możliwe. W związku z tym BitBay sp. z o.o. wypowiada zawartą z Użytkownikami umowę o świadczenie usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia upływa 17 września 2018 roku.

Do końca 31 maja 2018 r. Użytkownicy będą mogli korzystać ze wszystkich funkcjonalności giełdy BitBay w Polsce. Po tym terminie korzystanie z rachunku PLN będzie niemożliwe. W dalszym ciągu aktywne będą wszystkie inne funkcje giełdy BitBay w Polsce. Po upływie okresu wypowiedzenia, czyli od dnia 18 września 2018 roku będzie możliwe jedynie dokonanie wypłaty całości środków zgromadzonych na koncie bez możliwości ich ponownej wpłaty. Od dnia 17 września 2018 obrót prowadzony przez giełdę BitBay w Polsce będzie zawieszony.

Zachęcamy do kontynuowania współpracy z marką BitBay. Po zalogowaniu do konta na stronie bitbay.net Użytkownik będzie miał możliwość otworzynia swojego konta BitBay na Malcie. Giełda prowadzona będzie przez nowego dostawcę na Malcie przy wykorzystaniu takiego samego oprogramowania co dotychczas giełda BitBay w Polsce, w oparciu o domenę bitbay.net i znak towarowy BitBay. Nowy dostawca uzyska prawo do korzystania ze wszystkich rozwiązań wypracowanych przez BitBay sp. z o.o. Dzięki temu giełda BitBay na Malcie będzie świadczyła usługi wysokiej jakości, jak dotychczas giełda BitBay w Polsce. Jednocześnie BitBay sp. z o.o. będzie nadal istnieć, przy czym podejmie się realizacji innych wyzwań niż prowadzenie giełdy kryptowalut.

BitBay od wielu miesięcy prowadził analizy w zakresie najbardziej przyjaznej dla kryptowalut jurysdykcji w Unii Europejskiej. Konstruktywne rozmowy z rządem Republiki Malty i korzystne otoczenie biznesowe dają BitBay pewność, że wybór jurysdykcji maltańskiej jest najlepszym rozwiązaniem.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]

Przejście do logowania: https://auth.bitbay.net/login