Aktualności

Zmiana rachunków bankowych USD i EUR

15-01-2018

Informujemy, że uległy zmianie rachunki bankowe do wpłat depozytów na naszą giełdę w walutach EUR oraz USD.

Zmiana wynika z poszukiwania przez nas najlepszego rozwiązania dla depozytów walutowych. W związku z tym podjęliśmy współpracę z operatorem zewnętrznym Jax, której celem jest usprawnienie przepływu środków.

Wpłaty na rachunki EUR i USD należy dokonywać, podając w polu "Tytuł" tylko swój login/nazwę użytkownika. Prosimy nie dodawać nic więcej, ponieważ przelewy będą rozliczane automatycznie. Te, które będą posiadały dodatkowe znaki czy słowa mogą zostać nierozpoznane. W przypadku wpłaty błędnym tytułem zostanie również pobrana dodatkowa opłata za ręczne procesowanie.

Wpłaty na poprzednie rachunki bankowe USD i EURO będą przyjmowane do dnia 18 stycznia 2018. Już teraz prosimy kierować depozyty na nowe rachunki.

Jednocześnie informujemy, że intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi wykonywanie wpłat bezpośrednio do banków lokalnych w każdym z kraju Unii Europejskiej.