Aktualności

Zmiana w wystawianiu faktur przez BitBay

09-02-2018

Informujemy, że od bieżącego miesiąca BitBay nie wystawia faktur za prowizje na giełdzie.

Szczegółowe zestawienie pobranych przez BitBay prowizji można sprawdzić oraz pobrać do pliku .csv lub .pdf przechodząc do zakładki "Historia", a następnie korzystając z opcji filtra "Typ" i wybierając "Prowizje".

BitBay w oparciu o interpretację indywidualną korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT. Zgodnie z tym podstawą prawną do rezygnacji z wystawania faktur za prowizje jest Art. 106b. 2. Ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu: "Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3."