API Publiczne

API Publiczne z BitBay 2.0

Niebawem zostanie udostępniona nowa specyfikacja API 3.0, API 2.0 będzie dalej dostępne. W przypadku wyłączenia API 2.0 poinformujemy Was w stosownie wcześniejszym terminie (około 2 miesięcy wcześniej)

Składanie odwołań:


https://bitbay.net/API/Public/[Waluta 1][Waluta 2]/[Kategoria].json
 • [Waluta 1] - obowiązkowa, jest to skrót kryptowaluty (BTC lub LTC)
 • [Waluta 2] - opcjonalna, w przypadku niepodania jako domyślne ustawia USD (dla agregatów giełdowych)
 • [Kategoria] - typ odwołania, dostępne są:
  • trades - ostatnie transakcje
  • orderbook - oferty z giełdy
  • market - oferty z giełdy i ostatnie transakcje
  • ticker - podstawowe statystyki
  • all - wszystkie powyższe informacje zebrane w całość

Przykład:


https://bitbay.net/API/Public/BTCPLN/orderbook.json

Szczegóły

trades - ostatnie transakcje

Zwraca tablicę, której elementami są obiekty JSON, sortowaną od najstarszych do najmłodszych, maksymalnie jest to 50, czyli wywołanie domyślne zwróci 50 pierwszych transakcji w danej walucie. Przykład:


[{"date":1396340859,"price":1524.50,"amount":0.08000000,"tid":"44"},{"date":1396340875,"price":1525.00,"amount":0.13000000,"tid":"45"}]

W każdym obiekcie JSON dostępne są:

 • date - czas transakcji jako unix timestamp
 • price - kurs
 • amount - ilość kryptowaluty w transakcji
 • tid - unikalne id transakcji

Można pobrać transakcje zaczynające się od konkretnego id wysyłając parametr "since" metodą get, w którym podamy tid transakcji, po której chcemy zacząć, czyli np:


https://bitbay.net/API/Public/BTCPLN/trades.json?since=43

pobierze wszystkie transakcje od 44 (43 się nie wlicza).

W ten sposób możemy pobrać wszystkie transakcje wywołując zapytanie kilka razy, w parametrze since podając tylko tid ostatniej transakcji z poprzedniego zapytania.

Opcjonalnie można wykorzystać parametr "sort", który przyjmuje dwie wartości "desc" - zwraca transakcje w kolejności od najnowszych do najstarszych, oraz "asc" dla zwrócenia transakcji w odwrotnej kolejności.

orderbook - oferty z giełdy

Zwraca obiekt posiadający 2 klucze: bids oraz asks, które są z kolei tablicami kolejno ofert skupu oraz ofert sprzedaży. Elementy tych tablic również są tablicami, posiadają po 2 elementy, z czego pierwszy jest kursem, a drugi ilością waluty w danej ofercie.

Przykład:


{"bids":[[1519.00,0.07],[1513.00,0.13]],"asks":[[1529.00,0.09],[1531.00,0.12]]}

market - oferty z giełdy i ostatnie transakcje Zapytanie, które jest połączeniem dwóch powyższych, zwraca obiekt zawierający klucze bids, asks oraz transactions. Zasady bids oraz aks są takie, jak powyżej, transactions również, tzn zwraca 50 najmłodszych transakcji. To zapytanie również może przyjmować parametr "since", który wpływa na zawartość tablicy transactions, jak to jest opisanie w punkcie pierwszym

ticker - podstawowe statystyki Zwraca obiekt JSON w następującej postaci:


{"max":4500,"min":1465,"last":1533,"bid":1513,"ask":1542,"vwap":1524.42,"average":1545.67,"volume":4.54042857}

gdzie:

 • max jest kursem transakcji, która miała największą wartość
 • min jest kursem transakcji, która miała najmniejszą wartość
 • bid jest najkorzystniejszym kursem aktualnych ofert kupna
 • ask jest najkorzystniejszym kursem aktualnych ofert sprzedaży
 • vwap jestśrednią ważoną z ostatnich 24 godzin
 • average jest średnią ceną liczoną z 3 najlepszych ofert sprzedaży

all - wszystkie powyższe informacje zebrane w całość Zwraca obiekt JSON następującej postaci:


{"max":4500,"min":1465,"last":1533,"bid":1513,"ask":1542,"vwap":1524.42,"average":1545.67,"volume":4.54042857, "bids" {...}, "asks": {...}, "transactions": {...}}