Kanon dobrych praktyk

Certyfikat

Giełda BitBay jest sygnatariuszem Kanonu Dobrych Praktyk stworzonego w Ministerstwie Cyfryzacji w ramach Strumienia "Blockchain i Kryptowaluty". Jest on częścią większego projektu "Od papierowej do cyfrowej Polski".

Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce

Certyfikat BitBay

Komentarz

Bezpieczeństwo Użytkowników naszej giełdy stanowi dla zespołu BitBay najważniejszą wartość. Chcemy być nowoczesną firmą, działająca nie tylko w oparciu o właściwe instrumenty prawne, ale i etyczne. Zależy nam na budowie wzajemnego zaufania, które jest wartością decydującą o naszej kondycji, transparentności, dbałości o bezpieczeństwo przede wszystkim Was - Naszych Klientów.

Szybko zmieniające się otoczenie naszej organizacji, w szczególności w obrębie przepisów prawnych, skłania nas do rozpoczęcia działań, mających na celu zwiększenie Waszego bezpieczeństwa. W związku z tym, zostały przez nas podjęte działania na rzecz wdrożenia polityki Compliance w BitBay, wraz z jej wszystkimi wymogami.

Polityka Compliance pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się sytuacji niezamierzonego łamania przepisów prawnych, czy naruszania zasad i norm kulturowych, które mogą negatywnie wpłynąć na Wasze bezpieczeństwo oraz stabilność naszej organizacji.

W ramach działań współpracujemy z zespołem doświadczonych międzynarodowych analityków i audytorów, menadżerów z zakresu AML, KYC, Standardów Antykorupcyjnych przygotowujących organizację do wdrożenia procesów oraz instrumentów polityki Compliance.

Zwykło się powtarzać, że: „Doświadczenie organizacji jest sumą dotąd popełnionych przez nią błędów”. Podobnym truizmem jest też stwierdzenie, że „lepiej uczyć się na cudzych niż na własnych błędach”. Trzecią drogą jest oparcie działania organizacji o system przygotowany przez ekspertów i zawierający sprawdzone w praktyce instrumenty, zawarte w Normach i Dobrych Praktykach.

BitBay współpracuje z ekspertami i audytorami, którzy od wielu lat zajmują się wdrożeniami norm ISO zwiększających bezpieczeństwo organizacji. Jesteśmy na drodze przygotowania naszej firmy do przyjęcia polityk i wdrożenie norm m.in.:

  • ISO 27001 – norma dotycząca bezpieczeństwa informacji,
  • ISO 37001 – norma dotycząca zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
  • ISO 22301 – norma dotycząca systemu zarządzania ciągłością działania,
  • ISO 31000 – norma w zakresie zarządzania ryzykiem.