Metody płatności

Wpłaty przelewami bankowymi na rachunki PLN

Aby prawidłowo przelać środki w walucie PLN należy pamiętać, aby w tytule przelewu znalazło się tylko i dokładnie to, co widzimy w sekcji “Tytuł przelewu” na naszym koncie. Nie należy wpisywać tam SWIFTu. Wpłacając środki z polskiego banku, w sekcji numer konta należy pominąć PL. Numer konta do wpłaty jest indywidualny dla każdego użytkownika, w ten sposób rozróżniamy, do którego konta przelane środki mają zostać przypisane.

PLN:

  • Numer konta: indywidualny numer rachunku w Banku Ochrony Środowiska
  • Nazwa odbiorcy: Pinewood Holdings Limited
  • Adres odbiorcy: 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta
  • Tytuł przelewu: ciąg znaków indywidualny dla każdego Użytkownika
  • Bank: Bank Ochrony Środowiska

Wpłaty przelewami bankowymi na rachunki EUR i USD

Wpłaty na rachunki EUR i USD należy dokonywać, podając w polu "Tytuł" tylko swój login/nazwę użytkownika. Prosimy nie dodawać nic więcej, ponieważ przelewy będą rozliczane automatycznie. Te, które będą posiadały dodatkowe znaki czy słowa mogą zostać nierozpoznane. W przypadku wpłaty błędnym tytułem zostanie również pobrana dodatkowa opłata za ręczne procesowanie.

Operatorem realizującym usługę jest Jax Pay Sp. z o.o

Wpłaty ekspresowe PLN na Poczcie Polskiej

Uzupełnij formularz wpłaty w panelu giełdy i pobierz gotowy blankiet. Tytuł wpłaty jest jednorazowy. Wpłacając należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność tytułu przekazu.

Jednorazowo można dokonać wpłaty na kwotę 50 000 zł, ale nie mniej niż 5 zł. Nie ma limitu co do ilości wpłat. Opcja jest dostępna dla zweryfikowanych użytkowników.

Koszt wpłaty wynosi 2% wpłacanej kwoty i nie mniej niż 5 zł.

Księgowania wpłat odbywają się od poniedziałku do piątku od 8 - 20 i w soboty 9 - 17, w niedzielę nieczynne. Wpłata pojawi się na Twoim koncie po maksymalnie 10-15 minutach. Maksymalny czas realizacji kuponu to 48 godzin.

Video z instrukcją

Wpłaty na giełdę BitBay