Blockchain Poland (BCP)

Blockchain Poland - BCP jest tokenem ERC20 emitowanym przez firmę Blockchain Poland. Platforma BCP pełni funkcję inkubatora przedsiębiorczości, dzięki któremu polskie projekty i start-upy związane z technologią blockchain otrzymują możliwość rozwoju i finansowanie. Posiadaczom tokenów BCP przysługuje dywidenda od zysku platformy wypłacana każdego roku. 60% zapasu BCP nie podlega sprzedaży - pełni funkcję zabezpieczenia na rzecz wypłaty dywidendy.

Blockchain Poland
SkrótBCP
TwórcaKrzysztof Skrok
Rok powstania2018
ICO Tak
TechnologiaBlockchain
Ogólna ilość monet 160 000 000

Link do strony projektu:

Sprawdź prowizję za wypłatę oraz minimalną kwotę wypłaty.