Co oznaczają symbole na wykresie giełdy?

Po zalogowaniu się do panelu giełdy naszym oczom ukazuje się wykres. Możemy zauważyć na nim takie elementy jak czas i wysokość kursu, wybór zakresu czasowego (od 1 minuty do jednego roku), narzędzia oraz wybór widoku, który nas interesuje. W jego górnej części widzimy takie oznaczenia jak O, H, L, C i Wolumen.

 • 1 - Wybór zakresu czasu jaki nas interesuje
 • 2 - Oznaczenia cen i wolumenu
 • 3 - Narzędzia do analizy technicznej
 • 4 - Wybór widoku wykresu (słupki, świece, linia, obszar itp.)
 • 5 - Wysokość kursu
 • 6 - Zakres czasu
 • 7 - Wykres w postaci świec

Objaśnienie oznaczeń cen i wolumenu

Wolumen (20), to konfiguracja średniej kroczącej (uśredniony wykres cen na bazie wybranego okresu - 20 - średnia krocząca dla 20 okresów, czyli dla 20 świeczek), otwiera się ją klikając podwójnie w słupki pod wykresem. Natomiast skróty O, H, L i C są bezpośrednio powiązane ze świecami. Świece są graficzną interpretacją tego co dzieje się z ceną w danym momencie. Do zbudowania pojedynczej świecy potrzebujemy:

 • O - Open - cena otwarcia z danego okresu
 • H - High - najwyższa cena z danego okresu
 • L - Low - najniższa cena z danego okresu
 • C - Close - cena zamknięcia z danego okresu

Świece posiadają również cienie, które informują jak daleko cena zawędrowała w górę lub w dół.

Dzięki użyciu kolorów na wykresie, od razu widzimy jaka jest w danym momencie sytuacja rynkowa. Duża ilość zielonych świec oznacza wzrost cen, natomiast czerwonych - spadek.

Zakres między ceną otwarcia, a zamknięcia tworzy korpus. W zależności od położenia ceny otwarcia wyróżniamy dwa rodzaje świec:

 • wzrostowe - świeca pusta - cena otwarcia jest poniżej ceny zamknięcia
 • spadkowe - świeca wypełniona - cena otwarcia jest powyżej ceny zamknięcia

Narzędzia do analizy technicznej

Wykres umożliwia korzystanie z różnych narzędzi do szczegółowej analizy technicznej, czyli zbioru metod i technik, które mają na celu określenie aktualnego stanu rynku oraz prognozę przyszłych zachowań kursów. Wszystkie funkcjonalności są widoczne poniżej:

Narzędzia do zaznaczania - krzyżyk, kropka, strzałka, gumka

Narzędzia do określania struktury rynku - linia trendu, kąt trendu, linia pozioma, promień poziomy, linia pionowa, strzałka, promień, rozszerzenie, kanał równoległy, kąt rozwarcia, płaska góra/płaski dół

Narzędzia umożliwiające analizę według metod czasowych, cenowych i czasowo-cenowych - widły, widły sztywne, zmodyfikowane widły sztywne, widły wewnętrzne, pitchfan, gann box, gann square, gann fan, korekta Fibonacciego, trend-based fib extension, fib speed resistance fan, czas Fibonacciego, czas wg trendu Fibonacciego, kręgi Fibonacciego, spirala Fibonacciego, fib speed resistance arcs, klin Fibonacciego

Narzędzia do rysowania - pędzel, prostokąt, prostokąt odwrócony, elipsa, trójkąt, polylinia, krzywa, krzywa podwójna, łuk

Narzędzia umożliwiające nanoszenie tekstu i oznaczeń na analizę - (informacje nt. kursu, opis formacji itp). Do wyboru mamy narzędzia takie jak: tekst, tekst zakotwiczony, notatka, notatka zakotwiczona, objaśnienie, balon, etykieta ceny, strzałka w lewo, strzałka w prawo, strzałka w górę, strzałka w dół, flaga

Narzędzia umożliwiające określenie geometrii rynku - wzorzec XABCD, cypher pattern, formacja ABCD, wzorzec trójkąta, three drives pattern, głowa i ramiona, fala impulsu Elliotta (12345), fala trójkątna Ellotta (ABCDE), fala potrójnej kombinacji Elliotta (WXYXZ), fal korekcji Elliotta (ABC), podwójna linia Elliotta (WXY), Linie cyklu, kręgi czasu, sinusoida

Narzędzia pomiarowe - długa pozycja, krótka pozycja, prognoza, zakres dat, zakres cen, zakres dat i cen, wzór słupków, ghost feed, projekcja

Ikony

Przybliż, zmierz