Jak działają dodatkowe rachunki na BitBay?

Każdy użytkownik BitBay może założyć dodatkowy rachunek w dowolnej walucie. Jest to możliwe za pomocą przycisku „+” w zakładce „Portfele”. Tworząc taki rachunek otwieramy dodatkowe saldo danej waluty. Możemy nadać mu dowolną nazwę i w ten sposób rozdzielić środki w wybranej walucie. Domyślnie każdy użytkownik ma po jednym rachunku na każdą walutę.

Na każdym rynku walutowym, na którym zawierane są transakcje należy wybrać rachunek, z którego będziemy korzystać. Wyboru można dokonać poprzez zakładkę „Giełda” i kliknięcie w ikonę portfela po prawej stronie ekranu, obok nazwy użytkownika. W rozwiniętym okienku należy kliknąć „zmień” i wybrać rachunek, z którego chcemy korzystać.

Dodatkowe rachunki na BitBay


W historii transakcji jest możliwość sprawdzenia operacji osobno na każdym rachunku lub zbiorczo na wszystkich rachunkach dla danej waluty.

Tworząc nowe rachunki w kryptowalutach, do każdego z nich przypisany będzie inny adres do wpłat. A więc w zależności od tego, na którym z rachunków chcemy mieć środki, możemy wpłacać na odpowiadające im adresy do wpłat.

Wypłaty z programu partnerskiego również możemy kierować na osobne rachunki. Dzięki temu możemy oddzielić środki przeznaczone na inwestycje oraz na inne cele. Zgromadzone na rachunkach środki można przesyłać pomiędzy rachunkami otwartymi w tej samej walucie bez prowizji.