Czy BitBay wystawia faktury za prowizje?

Nie, BitBay nie wystawia faktur za prowizje na giełdzie.

Aby sprawdzić lub pobrać szczegółowe zestawienie pobranych przez BitBay prowizji przejdź do zakładki „Historia”, następnie skorzystaj z filtra „Typ” i wybierz „Prowizje”. Pliki mogą być pobrane w formacie .pdf lub .csv

BitBay w oparciu o interpretację indywidualną korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT. Zgodnie z tą podstawą prawną do rezygnacji z wystawania faktur za prowizje jest Art. 106b. 2. Ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu: "Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.