Czym jest konto firmowe BitBay?

Konta firmowe są przeznaczone dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które chciałyby mieć możliwość tradowania i obracania środkami firmowymi.

Aby utworzyć firmowe konto na giełdzie BitBay należy podczas weryfikacji konta zaznaczyć opcję “Konto firmowe”, znajdującą się nad formularzem weryfikacji.Następnie należy podać dane firmy, tj.: nazwę, dokładny adres, numer NIP oraz dołączyć skany następujących dokumentów:

  • dokument potwierdzający wydanie NIP

  • dokument potwierdzający wydanie REGON

  • w przypadku spółek handlowych - dokument potwierdzający wydanie KRS

  • w przypadku spółek prawa cywilnego - wypis z CEIDG

Następnie należy uzupełnić cześć formularza dotyczącą przedstawiciela firmy, który zakłada konto: imię i nazwisko, dokładny adres, serię i numer dowodu osobistego (lub paszportu/prawa jazdy), datę wydania dokumentu (dowodu osobistego/ paszportu/ prawa jazdy), datę ważności dokumentu (dowodu osobistego/ paszportu/ prawa jazdy), datę urodzenia oraz załączyć skany:

  • 2 stron dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/ paszportu/ prawa jazdy)

  • dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (rachunku, dokumentu urzędowego)

Następnie należy kliknąć przycisk “Dokonaj weryfikacji”. Weryfikacja musi zostać zatwierdzona przez dział administracyjny BitBay. Proces ten trwa maksymalnie do 24 godzin. O pozytywnym rozpatrzeniu weryfikacji lub o konieczności uzupełnienia informacji użytkownik zostaje poinformowany w wiadomości email.