Jak pobrać historię konta do pliku?

BitBay umożliwia pobranie pełnej historii konta do plików w formacie .pdf oraz .csv. W celu wyeksportowania danych, należy przejść do zakładki Historia, która znajduje się po lewej stronie w panelu giełdy.

Widnieją tam następujące zakładki:

  • Operacje - historia dokonanych transakcji, wpłat/wypłat, zasileń kart BitBay, pobranych prowizji oraz ewentualnych korekt na saldzie Użytkownika
  • Transakcje - historia zakupu/sprzedaży środków w kryptowalutach oraz walutach fiat
  • Wpłaty/wypłaty - historia depozytów/wypłat z konta środków w kryptowalutach oraz walutach fiat
  • Szczegółowa - historia operacji uzupełniona o informacje o zablokowanych środkach oraz niezrealizowanych ofertach wraz ze szczegółami

Każdą z kart można filtrować na podstawie wybranych walut oraz czasu przeprowadzenia operacji. Po wybraniu karty z danymi, które chcemy wyeksportować, należy wybrać opcję 'Pobierz Historię' oraz format pliku, jaki ma zostać wygenerowany.

Ukaże się wówczas pole wyboru, w którym można zaznaczyć jaki okres mają zawierać dane w pobieranym pliku, wraz z informacją o dokładnych ramach czasowych. Wyjątkiem jest opcja ‚Własny zakres’, gdzie samodzielnie wybieramy przedział czasowy, który ma zostać wyeksportowany. Po zatwierdzeniu tego kroku, na adres mailowy przypisany do konta zostaje przesłany plik w wybranym wcześniej formacie.


Uwaga! Każdy z wygenerowanych plików może zawierać okres max. 3 miesięcy. Jeśli chcesz wygenerować zestawienie z całego roku, wygeneruj 4 pliki.