Bitcoin, a rynek forex - najważniejsze różnice

Na początku należy wspomnieć o jednej, najważniejszej różnicy pomiędzy Bitcoinem, a rynkiem forex. Bitcoin to cyfrowa waluta, niezależna od wszelkich rządów czy instytucji (decentralizacja), natomiast głównymi uczestnikami rynku forex są banki centralne i komercyjne.

Długoterminowa inwestycja, czy codzienny handel?

Bitcoin postrzegany jest jako inwestycja, często kupowany jest w oczekiwaniu na wzrost jego wartości ze względu na charakter deflacyjny tej waluty. Wynika to z faktu, że najlepszą strategią dla cyfrowej waluty jest inwestycja w nią i oczekiwanie na wzrost. Na początku swojego istnienia Bitcoin był wart parę centów, w ostatnim czasie osiągnął pułap 45 tysięcy złotych za jedną monetę (dane z sierpnia 2020), tak więc w dłuższej perspektywie bitcoin wykazuje większą zmienność niż typowe pary walutowe (szczególnie główne, takie jak np. EUR/USD czy GBP/USD). Mówi się, że Bitcoin jest wirtualnym złotem, oznacza to, że ma cechy charakterystyczne dla zapasów.

W ostatnim czasie odchodzi się od postrzegania Bitcoina jedynie jako inwestycji, z uwagi na możliwość płatności tą walutą w wielu miejscach na całym świecie.

Bitcoin, to nie tylko wartość - to również blockchain.

Codzienny handel w tym przypadku może wydawać się ryzykowny, ale Bitcoin działa zupełnie inaczej. Wytłumaczymy to na poniższym przykładzie.

Transfery w walutach FIAT uzależnione są od sesji bankowych, a ryzyko zmian kursu jest prawie znikome, z uwagi na wysoką stabilność cen. W przypadku, gdy zlecamy przelew środków w piątek wieczorem, pieniądze na Twoim koncie znajdą się dopiero w poniedziałek rano.

W przypadku Bitcoina, jeśli przelew zostałby zlecony w piątek wieczorem, a odebrany w poniedziałek, różnica mogłaby być znacząca na plus lub minus. Bitcoin dzięki decentralizacji i mocy sieci, może być dostarczony natychmiastowo, dlatego powstały procesory płatności, które umożliwiają kontrahentom zamianę środków na żywo. Dzięki nim bariera czasu nie ma żadnego znaczenia, a przelewy docierają od razu w walucie której wybrał sprzedający.

Jeżeli chcesz wymienić środki po stabilnym kursie to taką możliwość zapewniają kantory. Przykładem takiego rozwiązania jest Bitcantor.com. Giełda pozwala nam na sprzedaż lub zakup środków bezpośrednio od innych jej uczestników, co powoduje możliwość wystąpienia atrakcyjniejszych dla nas cen.

Współczynniki płynności

Główną różnicą pomiędzy Bitcoinem, a rynkiem forex są tak naprawdę współczynniki płynności. Forex to największy i najbardziej płynny rynek na świecie, na którym średnia wartość dziennego obrotu może wynosić biliony dolarów. Bitcoin to młodszy i mniejszy rynek o wartości około 137 miliardów dolarów (dane z sierpnia 2017).

Płynność to stopień w jakim rynek pozwala na kupno i sprzedaż aktywów po stałych cenach. Im większa płynność, tym rynek jest bardziej stabilny, a ceny nie wahają się znacząco. Jeżeli w ciągu dnia nastąpi transakcja na wysokość miliona dolarów to rynek jest w stanie wchłonąc tę transakcję łatwo, bez sporej zmiany wartości dolara. W przypadku Bitcoina, ta sama transakcja może mieć dużo większy wpływ na wartość cyfrowej waluty ze względu na stosunkowo niewielkie ilości wolumenu. By ceny były stabilne, popyt na Bitcoina musi być zgodny z poziomem inflacji.

Bitcoin i inne cyfrowe waluty są najbardziej rozwijającym się rynkiem na świecie.

Działanie giełdy Bitcoin vs rynku forex

Bitcoin działa przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny. Natomiast rynek forex otwarty jest przez 24 godziny, od poniedziałku do piątku. W weekend natomiast odpoczywa - tak jak i podczas ważniejszych świąt. Jest to ważną informacją dla inwestorów, z uwagi na to, że rynek w takich momentach może zachowywać się irracjonalnie i trudno wtedy zawierać transakcje spekulacyjne.

Otwarcie rynku forex przez 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu jest zarówno plusem jak i sporym wyzwaniem dla inwestorów ze względu na brak możliwości uczestnictwa w ich życiu przez cały czas. Dlatego stworzono dla niego specjalne narzędzia, które działają 24 godziny na dobę, tak by jego uczestnicy nie musieli samodzielnie monitorować swoich otwartych pozycji. Największe ruchy są dostrzegalne na tym rynku we wtorki i środy, czyli w środku tygodnia.

W przypadku Bitcoina, jego zdecydowaną zaletą jest otwarcie w systemie 24/7, ze względu na decentralizację i brak regulacji cyfrowych walut, co powoduje, że do ich wymiany nie potrzebujemy instytucji finansowych takich jak banki. Giełdy automatycznie łączą sprzedawców z inwestorami o każdej porze dnia i nocy.

Czynniki wpływające na wartość kursów

Ze względu na ograniczoną ilość Bitcoina na rynku i jego małą płynność (ze względu na świeżość tego rynku, który ma największy wzrost w tym momencie), jego zakup w korzystnej dla nas cenie może potrwać nieco dłużej, niż w przypadku walut fiat (np. PLN, USD, EUR). Jeżeli komuś zależy na szybkim zakupie Bitcoina to wystawia on zlecenie zakupu na cenę wyższą od innych oczekujących zamówień. W ten sposób cena cyfrowej waluty wzrasta. Spada ona natomiast, gdy sprzedający obniża cenę dynamicznie lub sukcesywnie.

Natomiast na zachowanie kursów walut dostępnych na rynku forex mogą mieć wpływ różne wydarzenia (polityczne, społeczne, gospodarcze itp.). Największy wpływ na wysoką zmienność tego rynku mają publikacje danych makroekonomicznych takich jak dynamika PKB, polityka monetarna czy raporty banków centralnych. Zmienność wysokości kursów jest więc tutaj dużo bardziej dynamiczna niż w przypadku Bitcoina.

BitcoinForex
Udział w dziennym obrocieok. 137 mld $ Dokładnie można sprawdzić ok. 8 bilionów $ Nie można tego sprawdzić
Wpływ różnych wydarzeń (politycznych, społecznych, gospodarczych)TakTak
PKB, Polityka monetarna, raporty banków centralnychNieTak
PoliczalnośćTak, tylko 21 milionów Odporność na inflację Nie

Sumując - głównymi różnicami pomiędzy Bitcoinem, a rynkiem forex są czynniki działające na wartość kursów, współczynniki płynności wpływające na stabilność rynku, godziny otwarcia, oraz fakt, że Bitcoin jest kilka lub kilkadziesiąt razy bardziej dynamiczny, idealny do daytradingu, jak i również do długoterminowych inwestycji ze względu na deflacyjny charakter tej waluty.