Jak utworzyć firmowe konto na giełdzie?

Konta firmowe są przeznaczone dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą (lub reprezentantów spółek), które chciałyby mieć możliwość tradowania i obracania środkami firmowymi.

Aby dokonać weryfikacji konta firmowego na BitBay należy przejść do linku "Zweryfikuj swoje konto" znajdującego się na pasku na górze strony lub wejść bezpośrednio pod link https://kyc.bitbay.net/ . Następnie, należy postępować według wskazówek pojawiających się na ekranie.

W pierwszej kolejności musisz wybrać rodzaj konta, które chcesz założyć - w tym przypadku jest to konto firmowe.

Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie swojego numeru telefonu.

Gdy już go wpiszesz, otrzymasz wiadomość SMS z kodem, który musisz podać w kolejnym kroku.

Następnie zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych konta takich jak:

  • Dane firmy
  • Dokumenty firmowe
  • Potwierdzenie adresu
  • Podmiot struktury udziałów (jeśli wymagane)
  • Oświadczenia

Aby pomyślnie przejść proces weryfikacji prosimy o przygotowanie takich danych firmy jak jej nazwę, dokładny adres, numer NIP oraz numer telefonu wraz z kodem kraju (np. +48 dla Polski), a także dane przedstawiciela firmy, który zakłada konto. Są to: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), jego datę ważności, datę wydania oraz datę urodzenia.

Następnie należy dołączyć dokument firmowy. W przypadku spółek prawa cywilnego należy załączyć aktualny wypis z CEIDG. Dla spółek prawa handlowego należy załączyć aktualny wypis z KRS. Ważne! Przedstawiciel firmy weryfikujący konto firmowe BitBay musi być wpisany do CEIDG/KRS.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie adresu zamieszkania przedstawiciela firmy oraz wyrażenie zgody na wymagane oświadczenia.

Proces weryfikacji trwa do 24 godzin od momentu przesłania dokumentów. O pozytywnym rozpatrzeniu weryfikacji lub o konieczności uzupełnienia informacji użytkownik zostaje poinformowany w wiadomości e-mail.

Jeśli masz problemy z weryfikacją, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.