Jak utworzyć firmowe konto na giełdzie?

Konta firmowe są przeznaczone dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą (lub reprezentantów spółek), które chciałyby mieć możliwość tradowania i obracania środkami firmowymi.

Aby dokonać weryfikacji konta firmowego na BitBay należy przejść do linku "Zweryfikuj swoje konto" znajdującego się na pasku na górze strony lub wejść bezpośrednio pod link https://kyc.bitbay.net/ . Następnie, należy postępować według wskazówek pojawiających się na ekranie.

W pierwszej kolejności musisz wybrać rodzaj konta, które chcesz założyć - w tym przypadku jest to konto firmowe.

Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie swojego numeru telefonu.

Gdy już go wpiszesz, otrzymasz wiadomość SMS z kodem, który musisz podać w kolejnym kroku.

Następnie zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych konta takich jak:

  • Dane firmy
  • Dokumenty firmowe (dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące od dnia ich wystawienia)
  • Potwierdzenie adresu
  • Podmiot struktury udziałów (jeśli wymagane)
  • Oświadczenia

Aby pomyślnie przejść proces weryfikacji prosimy o przygotowanie takich danych firmy jak jej nazwę, dokładny adres, numer NIP oraz numer telefonu wraz z kodem kraju (np. +48 dla Polski), a także dane przedstawiciela firmy, który zakłada konto. Są to: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), jego datę ważności, datę wydania oraz datę urodzenia.

Następnie należy dołączyć dokument firmowy. W przypadku spółek prawa cywilnego należy załączyć aktualny wypis z CEIDG. Dla spółek prawa handlowego należy załączyć aktualny wypis z KRS. Ważne! Przedstawiciel firmy weryfikujący konto firmowe BitBay musi być wpisany do CEIDG/KRS. W przypadku jednoosobowej działaności gospodarczej dokument potwierdzający adres firmy nie może być tym samym dokumentem co dokument potwierdzający adres właściciela firmy.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie adresu zamieszkania przedstawiciela firmy oraz wyrażenie zgody na wymagane oświadczenia.

Proces weryfikacji trwa do 96 godzin od momentu przesłania dokumentów. O pozytywnym rozpatrzeniu weryfikacji lub o konieczności uzupełnienia informacji użytkownik zostaje poinformowany w wiadomości e-mail.

Jeśli masz problemy z weryfikacją, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.