Kategoria

Procedury KYC / AML

Na jakiej podstawie zbierane są informacje dotyczące moich finansów?

Giełda Bitbay jest giełdą regulowaną, posiadającą estońską licencję “Providing a virtual currency service”. W związku z tym giełdę obejmują regulacje jurysdykcji estońskiej. Działania giełdy Bitbay podejmowane ze względu na wymogi wynikające z regulacji AML, a dokładnie z estońskiej Ustawy o Przeci...


Czytaj więcej

Jak wymóg udostępnienia informacji związanych z weryfikacją AML ma się w stosunku do ustawy RODO?

W kontekście RODO w cytowanym przepisie mowa o tym że pozyskanie tych informacji oraz przetwarzanie ich przez podmioty obowiązane w celach określonych ustawą AML (estońska Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r.) jest możliwe ponieważ realizacja ustawy...


Czytaj więcej

Czy wystarczy samo oświadczenie o źródle pochodzenia środków oraz czy BitBay pyta wszystkich Użytkowników o tego typu kwestie?

Samo oświadczenie nie jest wystarczające i musi być ono poparte odpowiednią dokumentacją (§ 43 ust. 1 estońskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z 26.10.2017r.) W kontekście weryfikacji źródła środków wpłacanych na platformę zastosowanie ma indywidualne podejś...


Czytaj więcej

Jakie są konsekwencje odmowy złożenia oświadczenia o źródłach przychodów?

W przypadku kiedy bez wsparcia, udziału Klienta (tj. dostarczenia odpowiedniej dokumentacji), Bitbay nie jest w stanie ustalić i potwierdzić źródła środków wpłacanych na giełdę, zgodnie z ustawą (estońska Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r.) Bitbay...


Czytaj więcej

Co w sytuacji jeśli kryptowaluta pochodzi z giełdy która już nie istnieje i nie mam możliwości wygenerowania potwierdzenia?

W takiej sytuacji najlepiej jest posłużyć się mailowymi potwierdzeniem realizacji dyspozycji wpłat lub wypłat na/z giełdy. Jeżeli nie ma również takiej możliwości, prosimy o opisanie możliwie najbardziej szczegółowo przepływu środków które są weryfikowane tak aby była możliwość zweryfikowania inform...


Czytaj więcej

Jak udokumentować kryptowaluty, które uzyskało się np. przez obrót na innej giełdzie? Jaka dokumentacja jest w takim przypadku wystarczająca?

W tej sytuacji wystarczające jest potwierdzenie zakupu kryptowalut za walutę FIAT na innej giełdzie oraz potwierdzenie historii transakcji, która wygenerowała zysk wpłacony na konto w BitBay. Idealnie jeżeli historia transakcji na innej giełdzie pozwoli powiązać użytkownika z danymi transakcyjnymi....


Czytaj więcej

W jaki sposób pokazać źródło pochodzenia środków jeśli zamieniłem kryptowaluty na platformie z której nie da się wygenerować potwierdzenia transakcji?

W takiej sytuacji możemy zaakceptować historię w postaci zrzutów ekranu obrazujących transakcję wymiany. Istotne aby było na nich widać identyfikator pozwalający określić właściciela np. adres mailowy, login lub imię i nazwisko który również widnieje w naszym systemie, tak aby połączyć przedstawian...


Czytaj więcej

W jaki sposób mogę pokazać swoje oszczędności z ostatnich kilkunastu / kilkudziesięciu lat?

W takim przypadku sugerujemy pokazać proces gromadzenia oszczędności poprzez wygenerowanie wyciągu z uznaniami na koncie oszczędnościowym pokazujący jak były one gromadzone. Rozumiemy, że nie zawsze jest możliwość aby przedstawić całość procesu oszczędzania, dlatego najczęściej na początku prosimy...


Czytaj więcej

Jak udowodnić darowiznę jeśli nie przekroczyła ona kwoty, którą należy zgłosić do Urzędu Skarbowego?

W tym przypadku wystarczy potwierdzenie przekazania środków pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Najprościej jest pokazać potwierdzenie przelewu lub umowę darowizny z adnotacją o przekazaniu środków w gotówce.

Czytaj więcej

Dlaczego inne giełdy obsługujące waluty FIAT nie pytają o tego typu rzeczy?

Giełda Bitbay jest giełdą regulowaną, posiadającą estońską licencję “Providing a virtual currency service”. W związku z tym giełdę obejmują regulację jurysdykcji estońskiej. Działania giełdy Bitbay podejmowane ze względu na wymogi wynikające z regulacji AML, a dokładnie z estońskiej Ustawy o Przeci...


Czytaj więcej

Dlaczego nie weryfikujemy tego typu kwestii podczas wpłaty a często dopiero przy wypłacie środków?

To podejście wypracowane dobrą praktyką. Ogromna większość klientów woli mieć możliwość dysponowania swoimi środkami zaraz po wpłacie a kwestie związane z weryfikacją pozostawić na moment realizacji wypłaty poza giełdę. Nie jest to jednak reguła, często weryfikacja źródła pochodzenia środków jest wa...


Czytaj więcej

Co w przypadku jeśli moje środki nie zostały zaksięgowane na saldzie a zostałem poproszony o weryfikację źródła pochodzenia środków wpłaconych na giełdę?

Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w przypadku kiedy o dokumentację dotyczącą źródła środków wpłacanych na giełdę zostaniemy dopytani przez operatora płatności. Zgodnie z przepisami AML operatorzy płatności, to również podmioty obowiązane i ze względu na to muszę prowadzić własny monitoring transa...


Czytaj więcej

W jaki sposób udowodnić pochodzenie środków, jeśli pochodzą one z kopania kryptowalut lub różnego rodzaju airdrop’ów?

W zależności od sytuacji sugerujemy następujące rozwiązania: a) Jeżeli są to środki wykopane w ramach kopania na własny rachunek to należy podać komplet informacji na ten temat. Podając ID wykopanego bloku Bitbay jest w stanie potwierdzić przepływ tych środków od momentu pojawienia się ich do wpł...


Czytaj więcej

Co w przypadku, jeśli przedstawiłem dokumenty o które zostałem poproszony ale nie jest to wystarczające?

Zgodnie z przepisami, Bitbay może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji, w momencie jeśli uzna, że dokumentacja przesłana do tej pory jest niewystarczająca. Dokumenty niewystarczające to takie, z których nie da się wywnioskować i połączyć środków wpłaconych do nas z ich źródłem. Najczęsts...


Czytaj więcej

Od jakiej kwoty weryfikowane jest źródło pochodzenia środków wpłacanych na giełdę?

Co do zasady przyjmujemy 15 000 EUR, oznacza to mniej więcej tyle że po przekroczeniu tej kwoty należy się spodziewać zapytania o źródło. Nie należy jednak brać tego za pewnik. Są sytuacje kiedy mamy wystarczająco dużo informacji o kliencie, aby o to nie pytać przy takiej kwocie, są również sytuacj...


Czytaj więcej

Czy weryfikacja źródła pochodzenia środków jest jednorazowa?

Proces weryfikacji źródła pochodzenia środków wymaga aktualizacji co jakiś czas (§ 20 ust. 1 pkt 6 oraz § 23 ust. 2 pkt 1-3 estońska Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r.) Niestety nie da się jasno sprecyzować okresu ze względu na to, że jest on zależ...


Czytaj więcej

Dlaczego wymagane jest sprawdzenie źródła pochodzenia środków pomimo tego, iż pochodzą one z banku, który środki już sprawdził?

Każda instytucja finansowa jest zobowiązana do prowadzenia własnego systemu AML. Ze względu na to jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia sprawdzenia źródła środków wpłacanych do nas na własne potrzeby określone w ustawie AML. Niestety w tym kontekście obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Mim...


Czytaj więcej

Dlaczego BitBay prosi o podanie takich informacji skoro żaden bank nigdy nie pytał mnie o tego typu kwestie?

Banki również weryfikują źródła pochodzenia środków swoich klientów. Mają one natomiast wgląd bezpośrednio w konto klienta, mogą również wymieniać się informacjami o klientach między sobą, dlatego proces ten jest dla klienta mniej “inwazyjny” często wręcz niezauważalny. Giełda kryptowalut niestety...


Czytaj więcej