Czy weryfikacja źródła pochodzenia środków jest jednorazowa?

Proces weryfikacji źródła pochodzenia środków wymaga aktualizacji co jakiś czas (§ 20 ust. 1 pkt 6 oraz § 23 ust. 2 pkt 1-3 estońska Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r.)

Niestety nie da się jasno sprecyzować okresu ze względu na to, że jest on zależny od wielu przesłanek takich jak wolumen transakcji klienta, częstotliwość dokonywania transakcji lub np.to czy zmienił się ich schemat. Przesłanki związane z KYC i wiele innych wpływających na indywidualną ocenę ryzyka.

Ponadto, niezależnie od weryfikacji przez BitBay może ona zostać zainicjowana również przez operatora płatności.