Czy wystarczy samo oświadczenie o źródle pochodzenia środków oraz czy BitBay pyta wszystkich Użytkowników o tego typu kwestie?

Samo oświadczenie nie jest wystarczające i musi być ono poparte odpowiednią dokumentacją (§ 43 ust. 1 estońskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z 26.10.2017r.)

W kontekście weryfikacji źródła środków wpłacanych na platformę zastosowanie ma indywidualne podejście do ryzyka, w rozumieniu przepisów o AML, związanego z relacją biznesową z konkretnym klientem, poprzedzone jest analizą aktywności na platformie oraz informacjami z tzw. KYC (know-you-client). Nie da się a nawet nie można w tym przypadku przyłożyć jednej miary do każdego użytkownika.