Dlaczego inne giełdy obsługujące waluty FIAT nie pytają o tego typu rzeczy?

Giełda Bitbay jest giełdą regulowaną, posiadającą estońską licencję “Providing a virtual currency service”. W związku z tym giełdę obejmują regulację jurysdykcji estońskiej.

Działania giełdy Bitbay podejmowane ze względu na wymogi wynikające z regulacji AML, a dokładnie z estońskiej Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r. Niemniej jednak przepisy krajowe w Unii Europejskiej mają swoje podłoże w regulacjach Unijnych (Dyrektywy AML od IV do VI).

Nie możemy odpowiadać za inne podmioty. Nie sugerujemy rzecz jasna, że nie pozostają one w zgodności z regulacjami.

Uważamy jednak, że reprezentowane przez nas podejście pozwoliło nam utrzymać się na rynku przez cały okres od momentu objęcia regulacjami do teraz.