Dlaczego nie weryfikujemy tego typu kwestii podczas wpłaty a często dopiero przy wypłacie środków?

To podejście wypracowane dobrą praktyką. Ogromna większość klientów woli mieć możliwość dysponowania swoimi środkami zaraz po wpłacie a kwestie związane z weryfikacją pozostawić na moment realizacji wypłaty poza giełdę.

Nie jest to jednak reguła, często weryfikacja źródła pochodzenia środków jest warunkiem dodania ich do salda użytkownika i dzieje się to po otrzymaniu od operatora płatności lub z sieci danej waluty informacji o wpłacie.