Dlaczego wymagane jest sprawdzenie źródła pochodzenia środków pomimo tego, iż pochodzą one z banku, który środki już sprawdził?

Każda instytucja finansowa jest zobowiązana do prowadzenia własnego systemu AML.

Ze względu na to jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia sprawdzenia źródła środków wpłacanych do nas na własne potrzeby określone w ustawie AML. Niestety w tym kontekście obowiązuje zasada ograniczonego zaufania.

Mimo, że bank prowadzi własne procesy i sprawdzenia AML, nie zwalnia to innych instytucji z obowiązku przeprowadzenia ich na własny rachunek.