Jak udowodnić darowiznę jeśli nie przekroczyła ona kwoty, którą należy zgłosić do Urzędu Skarbowego?

W tym przypadku wystarczy potwierdzenie przekazania środków pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

Najprościej jest pokazać potwierdzenie przelewu lub umowę darowizny z adnotacją o przekazaniu środków w gotówce.