Na jakiej podstawie zbierane są informacje dotyczące moich finansów?

Giełda Bitbay jest giełdą regulowaną, posiadającą estońską licencję “Providing a virtual currency service”. W związku z tym giełdę obejmują regulacje jurysdykcji estońskiej.

Działania giełdy Bitbay podejmowane ze względu na wymogi wynikające z regulacji AML, a dokładnie z estońskiej Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r. Niemniej jednak przepisy krajowe w Unii Europejskiej mają swoje podłoże w regulacjach Unijnych (Dyrektywy AML od IV do VI).

W dużym uproszczeniu jest to wymóg wynikający z konieczności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w postaci monitorowania relacji biznesowej z klientem ze szczególnym uwzględnieniem źródła środków wpłacanych do nas (§ 23 ust. 2 pkt 3. estońskiej ustawy AML).