Czy mogę promować BitBay.net na więcej niż jednej stronie ?

Oczywiście, możesz polecać BitBay w tylu miejscach w ilu zechcesz. Zachęcamy Użytkowników do jak największej aktywności, maksymalizuje to bowiem ich zysk. Formy promowania BitBay.net nie mogą jednak naruszać obowiązującego prawa ani negatywnie wpływać na wizerunek firmy. Materiały do autoryzacji prosimy przesyłać na adres: [email protected]