Czym jest Program Partnerski?

Narzędziem internetowego marketingu. W programie tym, organizatorem jest 'platforma online' oferująca produkty lub usługi, zaś uczestnikiem osoby fizyczne lub firmy dysponujące własną stroną internetową. Partner po przystąpieniu do programu umieszcza na swojej stronie materiały dostarczone przez organizatora – w zamian otrzymuje prowizję, rozumianą jako procentowy udział w przychodach organizatora z tytułu opłat pobieranych od Użytkownika za świadczone przez organizatora usługi.

Więcej informacji znajduje się tutaj.