Jak monitorować wyniki w programie afiliacyjnym?

Wszystkie informacje będą się wyświetlać w panelu użytkownika w zakładce Afiliacje.


Ogólny raport dostępny jest w zakładce Podsumowanie, natomiast szczegółowy w zakładce Raporty.