Przerwałeś proces rejestracji karty?

Jeżeli zamknąłeś okno rejestracji karty przed wpisaniem zablokowanej kwoty, możesz wrócić do tego kroku. Przejdź do widoku dodania karty i wybierz z rozwijanej listy kartę, która chciałeś dodać.

Po wyborze przycisku „Sprawdź status” - po jego kliknięciu, zostaniesz przeniesiony do okna, w którym będziesz mógł wprowadzić zablokowaną kwotę widoczną w historii swojej bankowości.