Augur Przyszłość prognozowania

Więcej

Premiera odbyła się: 2018-08-01

Token Augur Reputation służy do zgłaszania i kwestionowania wyników wydarzeń. Zgłaszający są nagradzani za prawidłowe raportowanie na rynku prognostycznym Augur.

Oficjalna strona Augur


Augur to zdecentralizowany projekt, oparty na platformie open – source. Jest to rynek prognostyczny, powstały na bazie popularnego Ethereum. Użytkownicy Augur mogą tworzyć własne rynki z pytaniami, aby inni użytkownicy zakupywali udziały obstawiając wynik, żeby zostać nagrodzonym za udaną prognozę wydarzeń w naszym prawdziwym świecie.

Początki platformy Augur sięgają jesieni 2014 roku, ale ostateczna wersja ukazała się trzy lata później. Ciekawostką jest, że wśród teamu twórców Augur jako doradca znajduje się twórca ETH – Vitalik Buterin.

Sam token – REP (Reputation) jest narzędziem niezbędnym aby cały projekt Augur działał poprawnie. Tokeny REP są rozdysponowywane przez system między użytkowników w zależności od prawidłowości przewidywań wybranych wydarzeń. W przypadku gdy posiadacz REP nie będzie uczestniczył w przewidywaniach jego tokeny nie są nigdzie przez system przekazywane.

Kapitalizacja rynkowa REP na czerwiec 2018 roku wynosi 345 408 800 USD.