Blockchain Poland Inkubator przedsiębiorstw branży fintech

Więcej

Premiera odbyła się: 2019-01-29

Token BCP jest oparty o protokół ERC20 i nie podlega miningowi. W platformie Blockchain Poland będzie służył jako nowoczesny środek płatniczy, jak i rozliczeniowy. Ponadto będzie pełnił funkcję prawa majątkowego, będącego udziałem w projekcie, bądź firmie pozwalające na czerpanie korzyści w postaci dywidendy.

Oficjalna strona BCP


Początki platformy Blockchain Poland sięgają marca 2018 roku, BCP jest platformą umożliwiającą zarówno rozwój jak i finansowanie start-upów, które bazują na technologii blockchain. Jest to też miejsce wymiany idei, wizji i doświadczeń – swoisty inkubator przedsiębiorczości w którym każdy Użytkownik będzie mógł współtworzyć projekty poprzez aktywny w nich udział i będzie na bieżąco informowany o postępach.

Blockchain Poland mierzy wysoko. Twórcy dostrzegają potencjał i zapotrzebowanie swojej platformy w branżach leasingowych, czy nawet w biotechnologii. Wspominając o rozwiązaniach leasingowych warto zauważyć, że Roadmap BCP na 2019 zakłada wprowadzenie projektu, który przejmie funkcje transakcyjne leasingu.